Waarom is GBI zo’n goed idee?

Er zijn in de uitvoering van de Participatiewet grote kansen om als gemeenten slimmer, klantvriendelijker en goedkoper te werken als we als één overheid samenwerken. In 2010 bedachten Nicoly Vermeulen, RvB-lid van de SVB, en ik daarom dat het uitkeren van de bijstand slimmer en goedkoper moest kunnen. De eerste berekeningen bevestigden dat. Vervolgens zijn we met een aantal gemeenten gaan werken aan een standaard werkproces met onderliggende proces-, applicatie en informatiearchitectuur. Al snel kwamen we erachter dat het bij de implementatie niet zou gaan om het bij elkaar zetten van mensen maar om slimme proces- en ict-oplossingen, omdat de sleutel zit in standaardisatie en verregaande automatsering van handmatige werkzaamheden.

Met de resultaten tot nu toe is het bewijs geleverd dat we samen verder komen. De intensieve interactie tussen de deelnemende gemeenten en de kennispartners SVB, UWV en KING, leidt tot gebruik van elkaars kennis en ervaring en het overnemen en verbeteren van elkaars oplossingen. Dat leidt niet alleen tot leren tussen overheden maar levert ook meer kwaliteit op voor inwoners.

We staan in 2015 op de drempel van realisatie. Het zal er nu op aan komen. Het is belangrijk bij een traject als dit niet over één nacht ijs te gaan. Het vraagt veel onderzoek, diepgaande gesprekken en hoge kwaliteit van interactie. Daarnaast is het enthousiasme en de actieve bijdrage van de mensen die vanuit de gemeenten mee doen van groot belang. Gelukkig zit het daarmee wel goed.

Met vriendelijke groet,

Maarten Schurink
Voorzitter begeleidingsgroep GBI

Wat is GBI?

13 gemeenten zijn intensief met elkaar in gesprek over verbetering van de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering van het Inkomensdeel uit de Participatiewet, door het proces 1x in te richten en de uitvoering vergaand te automatiseren. Het lijkt een kansrijk perspectief. De komende maanden worden beslissend in het onderzoek over de mogelijkheden van en met GBI.

De animatie van deze gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening (GBI) geeft op grote lijnen het concept van de GBI weer, waarbij als voorbeeld wordt ingezoomd op de transactie Aanvraag levensonderhoud (ALO).

Meer lezen: